CFP – Konflikty, spory, waśnie

Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które – niekiedy w sposób niezwykle ostry – antagonizują zbiorowości i jednostki. Te relacje, aczkolwiek niejednokrotnie stanowią zarzewie międzynarodowych incydentów, mają ogromny wpływ także na funkcjonowanie jednostek, ich dobrostan, umiejętność współistnienia w społeczności. Słusznie pisał Baudrillard, że „nasze życie […] toczy się w tego rodzaju bańce, w tej kryształowej kuli, w której zamknięto postacie zaludniające świat Hieronima Boscha”, a każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciasna staje się owa Baudrillardowska bańka, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby przekazy medialne i social media. Czy więc żyjemy w świecie ustawicznego skonfliktowania, jesteśmy uczestnikami lub widzami sporów i waśni? Jaki wpływ wywierają podobne zjawiska na jednostki i grupy? W jakim stopniu jesteśmy tylko widzami, a w jakim partycypujemy w incydentach, jesteśmy ich sprawcami lub ofiarami? Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł nad zagadnieniami takimi jak m.in.:

 • język sporu, retoryka konfliktu;
 • konflikty polityczne;
 • konflikty lokalne, spory międzynarodowe;
 • konflikty militarne;
 • konflikty etniczne;
 • konflikty tożsamościowe;
 • konflikty religijne;
 • finanse i ekonomia;
 • spory prawne;
 • kultura a konflikt; artystyczne ujęcia sporów i skandali (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne)
 • konflikty dawniej i dziś;
 • konflikt jako zagrożenie;
 • konflikty rodzinne i pokoleniowe;
 • media i media społecznościowe a konflikty (zjawiska w social mediach)
 • psychologiczne aspekty i podłoża konfliktów;
 • spory społeczne, ruchy społecznościowe, wolnościowe, emancypacyjne;
 • sprzeciw wobec władzy, władza a społeczeństwo;
 • sztuka a spory artystyczne, społeczne, prawa autorskie;
 • celebrytyzm;
 • antagonizmy;
 • skonfliktowanie jednostkowe;
 • historia – słynne spory, skandale, waśnie;
 • COVID19 – pandemia a konflikty;
 • edukacja wobec konfliktów; dydaktyka i pedagogika.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksw.ekonferencja@gmail.com mija 24 stycznia 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://kswekonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Reklama